Tytuł artykułu: Relacje między wybranymi formami fosforu a rumowiskiem unoszonym w rzece Zagożdżonce

Autorzy: HEJDUK, L.

Słowa kluczowe: fosfor, rumowisko unoszone, zlewnia rolnicza, rzeka Zagożdżonka

Streszczenie: Próby z czternastu wezbrań zostały zbadane pod względem stężenia rumowiska unoszonego (SS), fosforanów rozpuszczonych (SP), fosforu ogólnego (TP) oraz fosforu związanego z cząstkami rumowiska (TPP). Badanie zostało przeprowadzone dla małej zlewni nizinnej rzeki Zagożdżonki położonej w okolicach Radomia w profilu Czarna, zamykającym zlewnie o powierzchni 23,4 km2 . Wartości kulminacyjne stężenia rumowiska unoszonego wahały się od 562,7 mg/dm3 do 16,3 mg/dm3 w zależności od wezbrania a w większości przypadków kulminacja stężenia rumowiska występowała przed kulminacją przepływu. Zmienności stężenia SP i TP wykazały różny przebieg w zależności od wezbrania i wahały się w granicach od 0,18 do 2,15 mgPO4/dm3 mgPO4/dm3 dla SP i 0,12 mgP/dm3 do 1,18 mgP/dm3 dla TP. Stężenie TPP wahało się od 0,1 gP/kg rumowiska do 39,1gP/kg rumowiska. Stwierdzono odwrotnie proporcjonalny, statystycznie istotny, związek pomiędzy TPP i SS (współczynnik korelacji wyniósł -0,64).

Cytowanie w stylu APA: Hejduk, L. (2011). Relacje między wybranymi formami fosforu a rumowiskiem unoszonym w rzece Zagożdżonce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 311-320.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hejduk, 2011), następne powołania: (Hejduk, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Hejduk, Leszek. "Relacje między wybranymi formami fosforu a rumowiskiem unoszonym w rzece Zagożdżonce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 311-320.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hejduk 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hejduk_2011_PNIKS, author={Hejduk, Leszek}, title={Relacje między wybranymi formami fosforu a rumowiskiem unoszonym w rzece Zagożdżonce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A5/art5.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={311-320}}

Pełny tekst PDF


Go Back